Nếu bạn đang tìm kiếm một trang web uy tín và chuyên nghiệp để cung cấp các thông tin về các dự án bất động sản của Hưng Thịnh, bạn đã đến đúng nơi. Trang web hungthinhproject.com.vn là một trang web được thiết kế và quản lý bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Hưng Thịnh, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Trong quá trình sử dụng trang web này, bạn có thể cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, sở thích và nhu cầu về bất động sản. Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng và nhạy cảm, và chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn theo pháp luật và nguyên tắc sau:

  • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cá nhân cần thiết để phục vụ cho mục đích hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như giới thiệu các dự án bất động sản, gửi các thông tin khuyến mãi, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu và phản hồi của khách hàng.
  • Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích đã được thông báo cho bạn khi thu thập hoặc có sự đồng ý của bạn.
  • Chúng tôi không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu của pháp luật hoặc có sự cho phép của bạn.
  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sửa đổi, tiết lộ hoặc xóa trái phép.
  • Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu hoặc tuân theo các quy định pháp luật.

Bạn có quyền kiểm tra, sửa đổi, xóa hoặc rút lại sự đồng ý về việc sử dụng thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email: info@hungthinhproject.com.vn hoặc số điện thoại: 1900 6958.

Chú ý: Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc quản lý của Hưng Thịnh.